.

Sekcja Historii Nauk Geologicznych PTG zaprasza na
wykład otwarty

Sekcja Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego zaprasza na referat dr hab. inż. Piotra Krzywca, dr hab. Stanisława Wołkowicza, mgr Rafała Sikory, Katarzyny Jóźwik, mgr Marka Adamskiego oraz dr Krystyny Wołkowicz pt. "Historyczne mapy geologiczne Polski oraz obszarów otaczających i ich prezentacja na stronach PTG i PIG-PIB.

Termin wykładu: 24 czerwca 2021 roku, godz. 17:00

Link do spotkania dostępny jest tutaj

 ZAPROSZENIE Ogolnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG 13

.

Zapraszamy na wykład otwarty

Komitet Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład otwarty dr hab Anne Neski, pt. Discussion of article Conjugate Properties of Magnetospheric Pc5 Waves: Antarctica-Greenland Comparison as an example of indirect measurements of physical properties in regions difficult to access

Termin wykładu: 21 maja 2021 roku, godz. 10:00.

Link do wykładu otwartego:

https://zoom.us/j/96716100052?pwd=T2QyRjlpUWs5UnR3bmxhdE9wMnV3Zz09

Meeting ID: 967 1610 0052
Passcode: 519321

.

XXI Conference of PhD Students and Young Scientists

Komitet Geofizyki PAN zachęca studentów, doktorantów oraz młodych naukowców do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji: XXI Conference of PhD Students and Young Scientists (wcześniej Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych), która odbędzie się w formie on-line w dniach 23–25 czerwca 2021 r. Konferencja organizowana jest przez doktorantów oraz pracowników Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej i obejmuje zagadnienia z zakresu: górnictwa, nauk o Ziemi i kosmosie, geoinżynierii i geoinformacji.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej http://cpsys.pwr.edu.pl/

Rejestracji należy dokonać do dnia 7 czerwca 2021 r., a abstrakty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2021 r.

.

 

37th General Assembly of the European Seismological Commission ESC2021   

W dniach 19-24 września 2021 r. odbędzie się w formie zdalnej zgromadzenie ogólne Europejskiej Komisji Sejsmologicznej (ESC) Międzynarodowej Asocjacji Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi (IASPEI). Abstrakty można zgłaszać do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej https://www.erasmus.gr/microsites/1193/

Joint Scientific Assembly IAGA-IASPEI 2021

W dniach 21-27 sierpnia 2021 r. odbędzie się w formie zdalnej wspólne naukowe zgromadzenie dwóch asocjacji Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG): Międzynarodowej Asocjacji Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi (IASPEI) oraz Międzynarodowej Asocjacji Geomagnetyzmu i Aeronomii (IAGA). Abstrakty można zgłaszać do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej http://iaga-iaspei-india2021.in/

. 

EGU General Assembly 2021 vEGU21 

W dniach 19-30 kwietnia 2021 r. odbędzie się w formie zdalnej zgromadzenie ogólne Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU). Zaplanowano prawie 800 sesji, do których zgłoszono prawie 14 tysięcy wystąpień. Do dnia 31 marca 2021 roku można jeszcze opłacać wpisowe po preferencyjnych stawkach.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej https://egu21.eu/

 

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu

Komitet Geofizyki PAN poleca nowoczesny, interdyscyplinarny podręcznik pt. „Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu”, omawiający podstawowe procesy potrzebne do zrozumienia problemu zmian klimatu. Podręcznik jest dostępny bezpłatnie na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 

https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html

 Nabór recenzentów raportu Grupy Roboczej III IPCC do dnia 7 marca 2021 roku


Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował drugą wersję Szóstego Raportu Oceny (AR6) dt. Łagodzenia Zmian Klimatu przygotowaną przez Grupę Roboczą III (https://www.ipcc.ch/2021/01/04/pr-working-group-iii-ar6-sod/). Do dnia 14 marca 2021 roku eksperci i przedstawiciele rządów mogą zgłaszać swoje
uwagi.

Eksperci zainteresowani recenzowaniem projektu raportu muszą zarejestrować się do dnia 7 marca 2021 r. (do północy czasu środkowoeuropejskiego) pod adresem https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg3/sod/register.php

6th IAHR Europe Congress, Warsaw, Poland 

W dniach 15-18 lutego 2021 roku odbył się pod patronatem m. st. Warszawy 6. Kongres Hydrologiczny pt. „Hydro-Environment Research and Engineering. No Frames no borders”. Kongres zgromadził ponad 400 specjalistów z 53 państw. Ze względu na trwającą pandemię kongres odbył się w on-line w formule spotkań z limitem miejsc w studiach zorganizowanych w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk, a także w stacjach Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Wiedniu i Brukseli oraz na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii.

.

Posiedzenie Prezydium Komitetu Geofizyki PAN

W dniu 16 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość (posiedzenia zdalne). W trakcie posiedzenia dyskutowano nad planem działań Komitetu w 2021 roku oraz organizacją posiedzenia plenarnego Komitetu w maju 2021 roku.

AGU Fall Meeting 2020

Tegoroczne, jesienne zgromadzenie Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU Fall Meeting 2020) w całości odbędzie się on-line i zapowiada się jako jedna z największych wirtualnych konferencji naukowych na świecie, z ekscytującym programem i wydarzeniami. Ponad tysiąc godzin wirtualnej zawartości będzie prezentowane w dniach 1-17 grudnia 2020 i dostępne na żądanie jako wcześniej nagrane prezentacje ustne i wirtualne plakaty, również do obejrzenia i przeczytania poza zaplanowanymi sesjami pytań i odpowiedzi na żywo.

W tym roku opłaty rejestracyjne zostały obniżone o 50%. Dodatkowo AGU oferowała bezpłatną rejestrację dla osób z krajów o niskich i niskich-średnich dochodach, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów studiów licencjackich.

Link do strony konferncji https://www.agu.org/fall-meeting

Wzrost znaczenia czasopisma Acta Geophysica 

W ostatnich dwóch latach 2018-2019 do Acta Geophysica złożono odpowiednio: 827 i 685 prac, co jest znacznym wzrostem w stosunku do średniej liczby 250 artykułów w latach wcześniejszych. Lista artykułów opublikowanych w 2018 roku wyniosła 114 (86% odrzuceń), a w roku 2019 wzrosła do 158 (77% odrzuceń). 
W ostatnich trzech latach widać też wyraźny wzrost cytowań i wskaźnika Impact Factor: w 2017 roku wynosił on 0,709, rok później 0,915, a w roku 2019 osiągnął aż 1,395.
Zgodnie z raportem Thomson Reuters, wydanym w czerwcu 2020 roku, Acta Geophysica zajęła 55. miejsce w rankingu 85 czasopism w kategorii GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS na liście Journal Citation Reports (JCR) i awansowała do Q3.

Warto zauważyć, że czas pomiędzy złożeniem pracy do systemu a decyzją wynosi około 40 dni.

Niezmiennie zachęcamy zarówno członków Komitetu Geofizyki, jak i całe środowisko Geofizyków do śledzenia kolejnych numerów Acta Geophysica. Zachęcamy również, w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, do cytowania artykułów z dwóch ostatnich lat, co przełoży się na dalszy wzrost impaktu naszego czasopisma. 

Oficjalna strona Acta Geophysica znajduje się na serwerze Springer:https://www.springer.com/journal/11600
.

Posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN w kadencji 2020-2023

W dniu 24 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Geofizyki PAN kadencji 2020-2023 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały: w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Geofizyki PAN, w sprawie przyjęcia planu pracy Komitetu na kadencję 2020-2023, w sprawie wyboru członków zewnętrznych Komitetu na kadencję 2020-2023, w sprawie zgłoszenia Komitetu Geofizyki PAN jako współwydawcy Przeglądu Geofizycznego. Przeprowadzono również dyskusję na temat powołania zespołów tematycznych.

Program posiedzenia i zaproszenie

Protokół z posiedzenia

Posiedzenie Prezydium Komitetu Geofizyki PAN

W dniu 20 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość (posiedzenia zdalne). W trakcie posiedzenia dyskutowano nad sposobem głosowania dotyczącego wyboru członków zewnętrznych, omówiono ramowy plan działalności Komitetu w 2020 roku, przedyskutowano kwestię powołania zespołów tematycznych, wyznaczono termin drugiego posiedzenia plenarnego oraz przedyskutowano sprawy techniczne związane z organizacją posiedzenia zdalnego.

Nie żyje Profesor dr hab. Jerzy Jankowski 

W dniu 18.08.2020 r. polska geofizyka poniosła wielką stratę: zmarł Prof. dr hab. Jerzy Jankowski, uczony rangi światowej, ekspert w dziedzinie geofizyki i geomagnetyzmu, jeden z twórców metody sondowań geomagnetycznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny Fińskiej Akademii Nauk i Literatury oraz Węgierskiej Akademii Nauk. Był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i wielu innych polskich oraz zagranicznych towarzystw naukowych.

Przyczynił się do powstania Instytutu Geofizyki PAN i kilku nowoczesnych obserwatoriów geofizycznych w Polsce, na Spitsbergenie i Antarktydzie. Był autorem dziesiątków publikacji z dziedziny geomagnetyzmu o znaczeniu międzynarodowym, z których najbardziej znaczące dotyczą badań głębokich struktur geologicznych metodą geomagnetyczną i magnetotelluryczną oraz technik pomiaru i rejestracji pól geomagnetycznych. W trakcie swojej kariery naukowej uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami polskimi i zagranicznymi. Był człowiekiem ogromnej wiedzy i otwartego umysłu, mistrzem i wielkim autorytetem, a przy tym człowiekiem życzliwym i bezpretensjonalnym, przepełnionym troską o Rodzinę, bliskich i współpracowników.

Wyrazem uznania dla wysokiej jakości badań prowadzonych przez Profesora Jankowskiego był tytuł profesora nadzwyczajnego, który otrzymał w roku 1977. Profesorem zwyczajnym został w roku 1988. W roku 1986 został członkiem korespondencyjnym PAN, a członkiem rzeczywistym PAN w roku 1994. Był Dyrektorem (1974-2004), a następnie przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN (2006-2010), Członkiem Prezydium PAN (1989-2002, 2007-2010), Sekretarzem i Przewodniczącym Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN (1989-98), Członkiem Komitetu Geofizyki PAN (od 1968) i Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN (1980-2007). Był również członkiem 9 rad naukowych, 3 komitetów oraz wielu innych komisji i zespołów.

Cześć Jego Pamięci.

                                                                                                          (źródło: https://www.igf.edu.pl)

Pożegnanie wybitnego uczonego 

Z przykrością informujemy że w dniu 25 sierpnia 2020 roku, w wieku 89 lat nasze grono opuścił prof. dr hab. inż. Zbigniew Fajklewicz, absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (1956 rok). Profesor Zbigniew Fajklewicz uzyskał stopień doktora w roku 1959, habilitował się w 1962 roku, tytuł profesora otrzymał w 1969 roku, a profesorem zwyczajnym został w 1976 roku W roku 2009 uzyskał tytuł Honorowego Profesora AGH.

Profesor Fajklewicz jest twórcą mikrograwimetrii górniczej - metody wykorzystującej pomiary zmian siły ciężkości do badań budowy geologicznej oraz prognozowania rozwoju procesów fizycznych zachodzących w górotworze w wyniku działalności człowieka, m.in. do przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom.

Tytuł Profesora Honorowego AGH profesor Zbigniew Fajklewicz uzyskał za: ustawiczny rozwój zastosowań metod geofizycznych w inżynierii i ochronie środowiska, w szczególności za opracowanie mikrograwimetrii; za integrację i owocną współpracę środowisk geofizyków i górników; za opracowanie podręczników akademickich i monografii, będących trwałym fundamentem prac grawimetrycznych; za pracę w naukowych organizacjach polskich i zagranicznych oraz dbałość o promocję macierzystej Uczelni - wpis ten oddaje szeroki obszar działań naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Zbigniewa Fajklewicza.

Działalność naukowa Profesora znalazła odzwierciedlenie w 269 oryginalnych pracach naukowych, zespołowych i własnych oraz 7 książkach i podręcznikach. W wyniku współpracy z polskimi jednostkami gospodarczymi, w tym górnictwa węglowego, powstało z Jego udziałem  ponad 600 ekspertyz i dokumentacji. Profesor Zbigniew Fajklewicz wypromował imponującą liczbę 321 magistrów inżynierów z zakresu geofizyki oraz 23 doktorów.

Profesor Zbigniew Fajklewicz na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH pełnił funkcję Dziekana w latach 1966-1972, był również Prodziekanem Wydziału w latach 1964-1966. Sprawował także funkcję kierownika Katedry Geofizyki Kopalnianej oraz długoletniego kierownika Pracowni Geofizyki Technicznej. W ławach Senatu AGH zasiadał w latach: 1966-72 i 1987-90.

Profesor Zbigniew Fajklewicz był członkiem z wyboru Komitetu Geofizyki PAN (przewodnicząc w latach 1998-2004), członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, Międzynarodowego Biura Grawimetrycznego Asocjacji Geodezji i Geofizyki, Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki, Zespołu Ekspertów ds. Badań Naukowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Grupy Roboczej WG-5 w Europejskim Centrum Geodynamiki i Sejsmologii, Komisji Zasobów Kopalin Ministerstwa Ochrony Środowiska,  Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji ds. Tąpań w Zakładach Górniczych Węgla Kamiennego Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, oraz Komisji Wyższego Urzędu Górniczego ds. Ochrony Powierzchni. W latach 1972-84 był zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego. Był również członkiem Komitetu PAU ds. Nagrody Naukowej im. M. Kopernika oraz członkiem jury Nagrody imienia prof. H. Czeczotta w AGH. Pracował jako rzeczoznawca NOT – SIiTPNiGaz oraz konsultant Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Krakowie, Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych w Warszawie, ekspert kopalni siarki w Iraku, Ministerstwa Zasobów Naturalnych w Syrii, badań aerogeofizycznych w Nigerii.

Profesor Zbigniew Fajklewicz jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Wielokrotnie otrzymywał Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został odznaczony złotymi odznakami „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa” (1972), „Za zasługi dla Ziemi Lubelskiej” (1976), „Zasłużony dla rozwoju województwa katowickiego” (1987) oraz odznaki honorowe: „Zasłużony dla Rozwoju Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych” (1970) i „Zasłużony dla Polskiej Geologii” (1999). W 1966 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w roku 1975 Krzyż Kawalerski OOP, w 1992 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2003 roku Krzyż Oficerski OOP.

Był członkiem licznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m. in. Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Żegnamy wybitnego Geofizyka, wspaniałego Nauczyciela i niezastąpionego Kolegę!

   

Posiedzenie Prezydium Komitetu Geofizyki PAN

W dniu 19 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020-2023 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość (posiedzenia zdalne). W trakcie posiedzenia dyskutowano nad nowym Regulaminem Komitetu Geofizyki PAN, omówiono sposób wykorzystania przyznanych środków finansowych w 2020 roku oraz termin i program drugiego posiedzenia plenarnego.

Posiedzenie inauguracyjne Komitetu Geofizyki PAN kadencji 2020-2023

W dniu 18 maja 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Geofizyki PAN kadencji 2020-2023 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.  Posiedzenie otworzył Dziekan Wydziału III PAN prof. Roman Micnas. W programie posiedzenia znalazły się następujące punkty:

  • wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Naukowego oraz członków Prezydium Komitetu Geofizyki PAN;
  • omówienie zadań dla Przewodniczącego i Prezydium Komitetu Geofizyki PAN na najbliższe 6 miesięcy;
  • dyskusja nad stanem geofizyki w Polsce oraz nad przyszłością Komitetu Geofizyki PAN.

Program posiedzenia

Protokół

 

9. posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN w  kadencji 2016-2020

W dniu 3 czerwca 2019 roku odbyło się 9. zebranie plenarne Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Instytut Geofizyki PAN w Warszawie.

Program posiedzenia i zaproszenie

 

8. posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN w kadencji 2016-2020

W dniu 13 listopada 2018 roku odbyło się 8. zebranie plenarne Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Instytut Geofizyki PAN w Warszawie.

Program posiedzenia i zaproszenie

 

7. posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN w kadencji 2016-2020

W dniu 24 maja 2018 roku odbyło się 7. zebranie plenarne Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. 

Program posiedzenia i zaproszenie

6. posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN w kadencji 2016-2020

W dniu 8 marca 2018 roku odbyło się 6. zebranie plenarne Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Program posiedzenia i zaproszenie

5. posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN w kadencji 2016-2020

W dniu 28 listopada 2017 roku odbyło się 5. zebranie plenarne Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie.

Program posiedzenia i zaproszeniesprawozdanie

4. posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN w kadencji 2016-2020

W dniu 19 kwietnia 2017 roku odbyło się 4. zebranie plenarne Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Instytut Geofizyki PAN w Warszawie.

Program posiedzenia i zaproszeniesprawozdanie

3. posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN w kadencji 2016-2020

W dniu 20 października 2016 roku odbyło się specjalne, otwarte posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk poświęcone pamięci prof. Adama Dziewońskiego. Miejscem spotkania członków Komitetu był Hotel Polonia w Warszawie.

Program posiedzenia i zaproszenie / sprawozdanie

2. posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN w kadencji 2016-2020

W dniu 20 czerwca 2016 roku odbyło się 2. zebranie plenarne Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Instytut Geofizyki PAN w Warszawie.

Program posiedzenia i zaproszenie / sprawozdanie

1. posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN w kadencji 2016-2020

W dniu 9 lutego 2016 roku odbyło się 1. zebranie plenarne Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu był Instytut Geofizyki PAN w Warszawie.

Program posiedzenia i zaproszenie / sprawozdanie

Stanowisko Komitetu Geofizyki PAN w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW

Komitet Geofizyki PAN zajął stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

Uwagi Komitetu Geofizyki PAN do projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia  

 

Apel Komitetu Geofizyki PAN w sprawie Szczytu Klimatycznego

W związku z rozpoczynającym się 30.11.2015 w Paryżu Szczytem Klimatycznym ONZ Komitet Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zwraca się z apelem, by polska delegacja na Szczyt zdecydowanie i solidarnie z pozostałymi uczestnikami Szczytu opowiedziała się za przyjęciem wiążącego porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Narastający wzrost średniej temperatury Ziemi, który jest powiązany z emisją gazów cieplarnianych, może okazać się katastrofalny dla różnych aspektów życia i działania ludzkości w skali globalnej. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga solidarnej współpracy również w skali globalnej.

Wiceprzewodniczący KG PAN

Prof. dr hab. Szymon Malinowski

Oficjalne stanowisko Komitetu Geofizyki PAN w sprawie ocieplenia klimatu