Skład Komitetu Geofizyki PAN na kadencję 2020-2023:

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Mariusz MAJDAŃSKI - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

 

Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Leszek CZECHOWSKI - Instytut Geofizyki Uniwersytet Warszawski, Warszawa

 

Członkowie prezydium:

prof. dr hab. inż. Grzegorz MUTKE - Główny Instytut Górnictwa, Katowice

dr hab. Monika WILDE-PIÓRKO - Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 

prof. dr hab. Szymon MALINOWSKI - Instytut Geofizyki Uniwersytet Warszawski

 

Sekretarz naukowy:

dr hab. inż. Krzysztof KOCHANEK - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

 

Sekretarz techniczny:

Anna KOWALEWSKA - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa