Komitet Geofizyki został powołany w 1952 roku. Zrzesza doświadczonych naukowców prowadzących badania dotyczące szeroko rozumianych problemów geofizycznych. Aktywność Komitetu dotyczy problemów w zakresie Fizyki wnętrza Ziemi i planet, Fizyki atmosfery, Hydrologii oraz geofizyki stosowanej.

Grupa uczonych tworząca Komitet Geofizyki reprezentuje różne dyscypliny naukowe należące do dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Dominującą dyscypliną są nauki o Ziemi i Środowisku. W skład Komitetu wchodzą uczeni z kilku Instytutów Polskiej Akademii Nauk, oraz z Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej i innych.

Działaniami Komitetu kieruje Prezydium, a prace merytoryczne skupione są w czterech zespołach tematycznych.

Podstawowymi zadaniami Komitetu Geofizyki są:

  • integracja i koordynacja działań środowiska naukowego Geofizyków w Polsce
  • działania prowadzące do wzmocnienia współpracy jednostek naukowych z partnerami przemysłowymi w Polsce
  • nadzór merytoryczny nad międzynarodowym czasopismem Acta Geophysica
  • popularyzacja wyników badań geofizycznych ważnych dla Polski oraz w skali globalnej
  • reprezentacja nauki polskiej w międzynarodowych organizacjach

 

Regulamin Komitetu Geofizyki PAN