Opis aktywności:

W roku 2021 odbyły się 3 spotkania on-line Zespołu ds. Komunikacji i Mediów. W spotkaniach, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczyły pp. Anna Zdunek i Agata Goździk (IGF PAN) z uwagi na ich duże doświadczenie w kwestiach komunikacji i współpracy z mediami. Na spotkaniach wypracowano strategię działania Zespołu, która zakłada poszerzenie rozpoznawalności Komitetu Geofizyki między innymi poprzez promocję w mediach społecznościowych, radiu i TV. Ustalono, że rozbudowana zostanie strona K.Geof. o dodatkowe elementy - "poczet wielkich geofizyków" oraz "popularnonaukowe podstawy geofizyki". Członkowie Zespołu przygotowali szereg materiałów gotowych do zamieszczenia na stronie. Niektóre wiadomości ze strony zostaną również powielone (w zmienionej formie) w mediach społecznościowych. Ponadto ustalono, że K.Geof. powinien dysponować niewielkim zespołem "medialnych" naukowców, gotowych do wystąpienia w mediach, gdyby zaszła taka potrzeba; zespół ów jest obecnie w fazie tworzenia.

 

Kierownik Zespołu:

Dr hab. inż. Krzysztof Kochanek

Instytut Geofizyki PAN

 

Członkowie Zespołu:

Prof. dr hab. Piotr Głowacki

Instytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 

Dr hab. inż. Monika Kalinowska

Instytut Geofizyki PAN

 

Dr hab. Mariusz Majdański

Instytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. Szymon Malinowski

Uniwersytet Warszawski

 

Dr hab. Krzysztof Mizerski

Instytut Geofizyki PAN

 

Dr hab. inż. Piotr Krzywiec

Instytut Nauk Geologicznych PAN

 

Prof. dr hab. Jacek Piskozub

Instytut Oceanologii PAN

 

Dr hab. Agnieszka Rutkowska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie