Opis aktywności:

Powodem powołania w ramach Komitetu Geofizyki PAN  zespołu d.s. kształcenia geofizyków była troska o stan i przyszłość kształcenia studentów na studiach geofizycznych w polskich uczelniach. W skład zespołu weszli przedstawiciele uczelni   oraz instytutów naukowych i zakładów przemysłowych. W listopadzie odbyło się spotkanie członków Zespołu, na którym omówiono sytuację kierunków studiów geofizycznych w poszczególnych uczelniach. Za główny problem uznano malejącą systematycznie liczbę chętnych do studiowania na tych kierunkach, szczególnie w przypadku studiów II stopnia. Podjęto działania mające na celu przygotowanie w krótkim czasie raportu opisującego aktualny stan  i problemy związane z kształceniem geofizyków w Polsce.

 

Kierownik Zespołu:

Prof. dr hab. Adam Idziak

Uniwersytet Śląski

 

Członkowie Zespołu:

Prof. dr hab. Leszek Czechowski

Uniwersytet Warszawski

 

Dr hab. inż. Jerzy Dec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 

Prof. dr hab. Krzysztof Haman

Uniwersytet Warszawski

 

Dr hab. Krzysztof Markowicz

Uniwersytet Warszawski

 

Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora

Istytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. Paweł Rowiński

Instytut Geofizyki PAN

 

Dr hab. inż. Piotr Senatorski

Instytut Geofizyki PAN

 

Dr hab. inż. Monika Wilde-Piórko

Instytut Geodezji i Kartografii

 

dr inż. Aleksandra Pierzyna     

Polska Grupa Górnicza