Opis aktywności:

Głównym celem działalności zespołu jest zebranie informacji i przedstawienie listy aktualnych problemów naukowych ważnych dla Polski, które mogą być istotne zarówno w naukach podstawowych jak i aplikacyjnych. Zespół składa się z ekspertów reprezentujących różne obszary badań geofizycznych oraz różne jednostki naukowe, co pozwoli na interdyscyplinarne spojrzenie i przekaz w przystępnej formie popularno-naukowej.

 

Kierownik Zespołu:

dr hab. Marek Jarosiński

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB

 

Członkowie Zespołu:

Prof. dr hab. Zbigniew Czechowski

Instytut Geofizyki PAN

 

Dr hab. Beata Górka-Kostrubiec

Instytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. Aleksander Guterch

Instytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. Tomasz Janik

Instytut Geofizyki PAN

 

Dr hab. Waldemar Jóźwiak

Instytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. Janusz Krzyścin

Instytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

Instytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. inż. Edward Szaraniec

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

Dr hab. Marek Jarosiński

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB

 

Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Uniwersytet Jagielloński