Struktura Komitetu Geofizyki PAN (przyjęta na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 21 maja 2021 r.)

 

 

 

 

 

Pismo - zatwierdzenie składu Zespołów KGEOF przez Dziekana Wydziału III PAN