Opis aktywności:

W roku 2021 ramach działalności Komitetu Geofizyki PAN został powołany Zespół ds. Potrzeb Przemysłu. Główne cele działalności Zespołu dotyczą poprawy wymiany wiedzy pomiędzy nauką a przemysłem i dostępu przemysłu do najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie geofizyki, analizy  stanu problematyki zastosowania i wdrożenia badań geofizycznych w przemyśle, ukierunkowania badań geofizycznych na praktyczne problemy wskazywane przez partnerów przemysłowych oraz przygotowania w obecnej kadencji dokumentu z rekomendacjami stosowania badań geofizycznych w różnych branżach przemysłowych.

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Potrzeb Przemysłu odbyło się w dniu 7 grudnia 2021 r. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość. W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Zespołu oraz 3 zaproszonych gości. W trakcie posiedzenia omówiono sposób realizacji poszczególnych celów działalności Zespołu.

 

Kierownik Zespołu:

Dr hab. inż. Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa

 

Członkowie Zespołu:

Prof. dr hab. Wojciech Dębski

Instytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. Stanisław Lasocki

Instytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica 

 

Dr hab. inż. Zenon Pilecki

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 

Dr hab. inż. Sławomir Porzucek

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 

Dr hab. Łukasz Rudziński

Instytut Geofizyki PAN

 

Prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek

Uniwersytet Śląski

 

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 

Mgr inż. Andrzej Maksym

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

 

Mgr inż. Jarosław Zacharski

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB