Fizyka wnętrza Ziemi, fizyka atmosfery, hydrologia i hydrodynamika, geofizyka stosowana

Komitet został powołany w 1952 roku.


Sprawozdanie z działalności w roku 2015:

Sprawozdanie KGF 2015.pdf