Skład Komitetu Geofizyki PAN na kadencję 2020-2023:

 

Przewodniczący:

dr hab. Mariusz MAJDAŃSKI - Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

 

Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Leszek CZECHOWSKI - Instytut Geofizyki Uniwersytet Warszawski, Warszawa

 

Członkowie prezydium:

dr hab. inż. Jerzy DEC - Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

prof. dr hab. inż. Grzegorz MUTKE - Główny Instytut Górnictwa, Katowice

 

Sekretarz naukowy:

dr hab. Monika WILDE-PIÓRKO - Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa