Komitet Geofizyki PAN, działający zgodnie z nową Ustawą o Polskiej Akademii Nauk w ramach III Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, kończy w bieżącym roku swoją kadencję. W związku z powyższym do końca roku 2015 zostaną przeprowadzone wybory członków Komitetu Geofizyki PAN na kadencję 2015-2018.

Apel Komitetu Geofizyki PAN w sprawie Szczytu Klimatycznego


W związku z rozpoczynającym się 30.11.2015 w Paryżu Szczytem Klimatycznym ONZ Komitet Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zwraca się z apelem, by polska delegacja na Szczyt zdecydowanie i solidarnie z pozostałymi uczestnikami Szczytu opowiedziała się za przyjęciem wiążącego porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Narastający wzrost średniej temperatury Ziemi, który jest powiązany z emisją gazów cieplarnianych, może okazać się katastrofalny dla różnych aspektów życia i działania ludzkości w skali globalnej. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga solidarnej współpracy również w skali globalnej.

Wiceprzewodniczący KG PAN

Prof. dr hab. Szymon Malinowski

26 listopada 2015 roku odbyło się ostatnie Posiedzenie Plenarne Komitetu Geofizyki PAN obecnej kadencji. 

 

Poprzednie Posiedzenia Plenarne Komitetu Geofizyki PAN:


Inne dokumenty:

UWAGI KOMITETU GEOFIZYKI PAN do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

Uwagi można znaleźć TUTAJ

Tekst projektu rozporządzenia znajduje się TUTAJ

Oficjalne stanowisko Komitetu Geofizyki PAN w sprawie ocieplenia klimatu 

Ocena stanu dyscypliny naukowej geofizyka

 

Warsztaty i konferencje objęte patronatem Komitetu Geofizyki PAN:

  • II KONFERENCJA GEOFIZYKA W KOSMOSIE, 23 maja 2016, Chorzów.
  • XVII WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu Górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój, 1–3 czerwca 2016, Gdańsk.