Strona główna

Apel Komitetu Geofizyki PAN w sprawie Szczytu Klimatycznego


W związku z rozpoczynającym się 30.11.2015 w Paryżu Szczytem Klimatycznym ONZ Komitet Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zwraca się z apelem, by polska delegacja na Szczyt zdecydowanie i solidarnie z pozostałymi uczestnikami Szczytu opowiedziała się za przyjęciem wiążącego porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Narastający wzrost średniej temperatury Ziemi, który jest powiązany z emisją gazów cieplarnianych, może okazać się katastrofalny dla różnych aspektów życia i działania ludzkości w skali globalnej. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga solidarnej współpracy również w skali globalnej.

Wiceprzewodniczący KG PAN

Prof. dr hab. Szymon Malinowski

Oficjalne stanowisko Komitetu Geofizyki PAN w sprawie ocieplenia klimatu

 

Posiedzenia Plenarne Komitetu Geofizyki PAN:


Inne dokumenty:

UWAGI KOMITETU GEOFIZYKI PAN do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

Uwagi można znaleźć TUTAJ

Tekst projektu rozporządzenia znajduje się TUTAJ

 

Warsztaty i konferencje objęte patronatem Komitetu Geofizyki PAN:

  • APPLIED GEOPHYSICS 2018, 28-29 czerwca 2018, Kraków
  • SEISMIX 2018, 17-22 czerwca 2018, Kraków
  • APPLIED GEOPHYSICS 2017, 21-23 czerwca 2017, Gniew
  • APPLIED GEOPHYSICS 2016, 1-3 czerwca 2016, Gdańsk
  • II KONFERENCJA GEOFIZYKA W KOSMOSIE, 23 maja 2016, Chorzów